Dünyanın 2032 yılında içecek suyu kalmayacak

Birleşmiş Milletler Raporuna göre, Dünyanın 2032 yılında Ortadoğu halklarının %95'i, Asya ve Pasifikte yaşayanların %65'i su sıkıntısı çekecek. Tarım alanlarının önemli bir kısmı ve doğal alanların %70'e yakını tahrip olacak ve canlı türlerinin ise yarıya yakını yok olacak.